węże pożarnicze

węże pożarnicze

Używane węże pożarnicze zawsze powinny być jak najwyższej jakości Węże tłoczne Tak czy inaczej , nie jest rzadkością sytuacja , że może coś pójść niezgodnie z planem Producent węży pożarniczych Dlaczego ma to znaczenie ? Spójrzmy na możliwe przyczyny takich sytuacji. Niewłaściwe wykorzystanie — być może ogromną przyczyną awarii może być użycie węża, złączki tudzież zacisku w zastosowaniach , do których nie są przeznaczone. Najlepsze doskonałe węże tłoczone gdy nie zostaną zastosowane zgodnie z funkcją, do której są wykonane mogą zawieść. Zagięcie na złączkach bądź w ich pobliżu — w momencie gdy końcówka złączki wsunie się w rurkę węża, przenoszony produkt może wejść do wzmocnienia i finalnie dołożyć się do powstania pęcherzyków bądź pęcherzy na osłonie w oddali od paru metrów od końca. Następnym wyzwaniem jest nadmierna ekspozycja na temperaturę - wspólnie ze wzrostem temperatury obniżają się wartości ciśnienia. Zbyt wysoka albo niska temperatura spowoduje odbarwienie, pękanie tudzież stwardnienie, poza tym skoncentrowanie się elektryczności statycznej, gdy przewód węża nie jest prawidłowo uziemiony. Uderzenia albo za duże ciśnienie robocze też może negatywnie wpłynąć na węże producent. Najczęściej duże pęknięcie z wielkim zbrojeniem, zwykle wzdłuż zewnętrznej strony zagięcia może sporo skomplikować. Zewnętrzne uszkodzenia osnowy węża - zagięcia, zmiażdżone fragmenty i uszkodzenia otuliny, które wskazują na zbrojenie, finalnie zniszczą zbrojenie oraz doprowadzą do awarii węża. Przejście minimalnego promienia zgięcia — to następny problem. Załamanie, zgniecenie albo wymuszenie zginania węża poza mały promień zgięcia ( mierzony od wewnętrznej krawędzi węża, a nie od sekcji środkowej). Jest to przeważnie zauważalne na wężach wysokociśnieniowych albo wężach podciśnieniowych, jednak inne węże pożarnicze również są w stanie cierpieć z tego powodu. Uszkodzony wąż tudzież w nieodpowiedni sposób zamontowany bądź wytypowany zacisk również może być w efekcie bardzo awaryjny. Uszkodzenie takiego węża przeważnie ma miejsce w czasie pierwszych kilku godzin pracy, takie jak otwory na kołki, wydmuchy albo rozdzielenie rury i pokrywy.

Opracowano przez: Paweł